Korzystając z niniejszego serwisu akceptujesz politykę prywatności JBR https://www.jbr.pl/pl/jbr/polityka_prywatnosci.html
JBR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001101896. Kapitał zakładowy 100 000 zł.